VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De ontwikkeling van het toekomstige basisonderwijs vraagt om personeelsleden die zich voortdurend blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. De Vereniging wil een goede werkgever zijn voor al haar werknemers. Het bestuur wil hierbij uitgaan van de principes van de lerende organisatie als bouwstenen voor het continu werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het onderwijsgevend personeel binnen de Vereniging.

Binnen het personeelsbeleid wordt toegewerkt naar:

• Professionaliteit van alle medewerkers

• Brede inzetbaarheid van de medewerkers/competente leerkrachten

• Actief en creatief personeelsbeleid

• Welbevinden en veiligheid in werkklimaat

• Duidelijkheid van verantwoordelijkheden in de professionele kolom

• Aansluiten identiteit personeelsleden op missie van de vereniging

• Duidelijke taakverdeling tussen de geledingen

• Betrokkenheid van de leiding op personen, processen en de cultuur


Bij de Vereniging werken gemiddeld 100
personeelsleden (exclusief vervangers) verdeeld over 69,93 fte´s. Hiervan betreft het voor 49,72 fte´s een parttime dienstverband. Vrouwen zijn bij de vereniging veruit in de meerderheid (87%)

leeftijden personeel

Het merendeel van het totaal aantal fte’s wordt verdeeld onder werknemers met een dienstverband van tien tot twintig jaar. De vereniging ervaart dit als positief.

duur dienstverband