VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Relatie, competentie en autonomie

Wij helpen kinderen zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen bieden. We gaan hierbij uit van de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

Missie: VCBO Kollumerland staat voor onderwijs vanuit een Christelijke identiteit waarin de ontmoeting met de ander en zijn omgeving uitgangspunt is

Visie: VCBO Kollumerland gaat voor een veilige en inspirerende leeromgeving met aandacht voor de verscheidenheid in onze samenleving waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.