VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Statutenwijziging
Wij zijn statutair een vereniging en blijven dat!
Nu hebben we een bestuursmodel van een vereniging met een algemeen directeur en dagelijks bestuur die samen verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering. Voorstel is een aanpassing naar een bestuursmodel met een directeur/bestuurder (die de feitelijke leiding heeft), met een Raad van Toezicht. De motivatie achter de verandering lichten we graag toe op de ALV.