VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geachte ouders/verzorgers,

Wanneer een kind wordt ingeschreven bij een van onze acht scholen wordt aan de ouders/verzorgers de vraag gesteld of ze lid willen worden van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Kollumerland c.a. (VCBO). De vereniging bestaat sinds 1994 en is destijds ontstaan door samenvoeging van een aantal schoolbesturen.

Ieder jaar nodigt de Raad van Toezicht de leden van VCBO uit voor een algemene ledenvergadering. In die vergadering legt de directeur-bestuurder verantwoording af over beleidsontwikkeling.

Omdat uw kind/kinderen naar een van onze scholen gaat/gaan bent u direct betrokken bij het werk dat onze medewerkers samen met de kinderen en met u als ouders willen realiseren in de school. Samenwerken en elkaar informeren is hierbij van belang. Bekijk deze website voor informatie over de vereniging en over de school van uw keuze. Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging kunt u zich aanmelden via het formulier in de onderstaande link of u kunt mailen naar het mailadres bij 'contact' op deze website. Het lidmaatschap bedraagt €10,- en wordt eens per jaar afgeschreven

Met vriendelijke groet,

Carin Doodeman

Directeur-bestuurder

 

ledenaanmeldingsformulier (download)